Hart voor elkaar

 

H art voor elkaar, Liefde & Geven

A andacht & Troost, een zorgeloos Leven

R ode wangen en appeltjes, gewoon van dat soort dingen

T orenhoge plannen, plezier en samen zingen

J ubelende dagen, in vrijheid met elkaar

E chte vrienden zijn, een zorgeloos jaar

 

M ogelijkheden te over, hernieuwde inspiratie

O m vol vertrouwen door te mogen gaan

K rachtig en moedig, hand in hand te blijven staan

U ren van bijdschap, dan kan niets meer stuk

M ooie momenten, een nieuwe tijd vol van

 

                            'Hartjes Geluk'

hart

Gedichten D.  Hart voor elkaar

Gedichtje December 2020 / Riny Reiken / Hartje Mokum